ارائه مدارک در مصاحبه پناهندگی

زمان ارائه مدارک و مستندات در جلسه مصاحبه بسیار مهم است در اکثر موارد مسئول پرونده ،تمامی اظهارات شخص را ثبت کرده و در انتهای جلسه مدارک شخص را تحویل گرفته و پس از پایان جلسه اقدام به بررسی و اظهار نظر میکنند

یک مشکل بزرگ ممکن است ایجاد شود آن هم این است که مدارک شخص، مورد انکار و یا تردید توسط شخص بررسی کننده قرار بگیرد و طبیعتا پناهجو هیچ فرصتی برای توضیح و دفاع در مقابل این انکار و یا رد شدن نداشته است و به راحتی مصاحبه کننده مدارک را از عداد دلایل شخص خارج میکند

مدارک را به گونه ای ارائه کنید که فرصت تشریح و توضیح درباره آن را داشته باشید تا چنانچه هر نظر مخالف و یا تردید درباره آنها ایجاد شد، شما فرصت دفاع وتوضیح وتفسیر را داشته باشید

برای ارائه مدارک عجله نکنید و تنها به این فکر نکنید که یک پوشه مدارک استنادی را سریع و بدون توضیح تحویل دهید

در زمان مناسب و در صورت امکان در طول مصاحبه به مدارک استناد کنیدو از انها بهره ببرید و حتما مطمئن شوید که فلسفه ارائه هرمدرک و محتوای آن را مصاحبه کننده متوجه شده است این یک اصل مهم در موفقیت تمامی دادرسیها است

ارائه مدارک باید هردو اثر اثباتی و ذهنی را باهم داشته باشد یعنی برای اثبات موضوع استفاده شود و همچنین تاثیر مثبت درشکل گیری نتیجه مورد نظر شما در ذهن مصاحبه کننده داشته باشد

در مورد پناهندگی، ارائه مدارک (حتی رسمی )به خودی خود عامل موفقیت نخواهد بود و این توضیحات شما است که نقش تعیین کننده دارد مثلا خانمی که با همسرش مشکل پیدا کرده وادعا دارد که از طرف ایشان مورد تهدید قرار گرفته ،بدون ارائه توضیحات لازم در انتهای جلسه سندی مبنی بر طلاق گرفتن ارائه میکند
ممکن است دیگر هیچگاه از ایشان توضیح نخواهند :شما که جداشدید پس چطور ادعا میکنید از طرف همسرتان مورد تهدید قرار گرفتید و پرونده را رد کنند و ایشان مجبور باشد دلایل خود را در استیناف بیان کند درحالی که اگر مدارک را در زمان مناسب و با توضیحات ارائه میکرد برای این سوال میتوانست پاسخ کامل بدهد (این فقط یک مثال بود)

منظور از مدارک تنها مدارک دادگاهی نیست هر نوشته،عکس،فیلم،فایل صوتی و…میتواند به شما در اثبات گفته هایتان کمک کند و یک مدرک محسوب شود جالب است بدانید صحبتهای افراد زیر کیس نیز بعنوان شاهدی برای اثبات صحت گفته های شما بکار میرود

اوقات افراد مدارکی را ارائه میکنند که شاید در ظاهربه نفع انها باشد ولی دراصل بنیان کیس را نابود میکند مثلا بنده به موردی برخورد کردم که شخص از کشور خود گریخته و تمامی مدارک دادگاهی و غیره را تمام و کمال ارائه کرده بود ولی با اینکه کلیه مدارک واقعی بودند به این دلیل رد شد که[ فرار فوری] ذکر شده در اظهاراتش مورد پذیرش افیسر قرار نگرفته بود و ایشان خیلی راحت گفته بودند: همه مدارک شما واقعی،،، ولی چطور عنوان میکنید سریع از کشور خارج شدید و فرصت جمع آوری این همه مدرک را داشتید ؟؟؟

اشتراک گذاری