پارلمان استرالیا از دولت این کشور خواست ویزای بیشتری برای افغان ها صادر کند

پارلمان استرالیا در گزارشی تازه از نحوه عملکرد دولت استرالیا در زمان عملیات تخلیه شهروندان استرالیایی و افغان های آسیب پذیر از کابل انتقاد کرده و خواهان صدور ویزای بشردوستانه بیشتری برای شهروندان افغانستان شده است.

پارلمان استرالیا گزارشی از تحقیق خود در خصوص دو دهه حضور نظامی این کشور در افغانستان و همچنین نحوه انجام عملیات تخلیه در کابل توسط نظامیان این کشور را صبح امروز (جمعه ۱ دلو) منتشر کرد.

در این گزارش، پارلمان استرالیا به دولت این کشور هشت پیشنهاد داده که اعطای ویزای بشردوستانه بیشتر و سریع تر برای افغان های آسیب پذیر به ویژه افغان هایی که با دولت استرالیا به نحوی همکاری داشته اند از جمله این پیشنهادها می باشد.

گزارش می نویسد: «زمانی که جان انسان ها در خطر است، نباید هیچ بهانه ای برای تاخیر بورکراتیک [مراحل اداری صدور ویزا] وجود داشته باشد.»   

به دنبال این گزارش، وزارت مهاجرت کانادا اعلام کرد که ۱۵ هزار ویزای بشردوستانه را طی مدت سه سال برای افغان های در معرض خطر بویژه آن دسته از افغان هایی که با استرالیا همکاری داشته اند و یا زنان و دختران، اقلیت های قومی و دگرجنس گرایان اعطا می کند.

لازم به ذکر است که پس از سقوط دولت پیشین، دولت استرالیا وعده سپرده بود که ۳ هزار ویزای بشردوستانه با مجوز اقامت برای افغان های در معرض خطر صادر می کند.

اشتراک گذاری