چی کسانی واجد شرایط برای پیوند خانوادگی در کانادا هستند؟

کانادا سالانه صد هزار مهاجر کلاس خانوادگی را می‌پذیرد.

بسیاری می‌دانند که بیشتر این مهاجران از طریق مقولۀ همسران، والدین و فرزندان وارد کانادا می‌شوند در حالی که بخش کمتری از طریق برنامۀ والدین، پدربزرگان و مادربزرگان (PGP) به کانادا می‌آیند.

قوانین مربوط به اسپانسر سایر اعضای خانواده کمتر شناخته شده است. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) به شما امکان می‌دهد در شرایط خاص اسپانسری سایر اعضای خانواده را به عهده بگیرید.

افراد 18 سال و بالاتر که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند، واجد شرایط حمایت از اعضای خانواده خود برای دریافت اقامت دائم کانادا هستند.

اکثر آنها از همسر، شریک زندگی، والدین، پدرکلان و مادرکلان خود برای مهاجرت حمایت می‌کنند. دو گزینه دیگر برای به عهده گرفتن اسپانسری برای مهاجرت به کانادا وجود دارد.

برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده یا نوۀ یتیم شده

ادارۀ مهاجرت کانادا بیان می‌کند که در صورت واجد شرایط بودن، می‌توانید برای مهاجرت به کانادا اسپانسر برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده یا نوۀ یتیم شوید، این شرایط به شرح زیر هستند:

باید از طریق نسبی یا از طریق فرزندخواندگی خویشاوند شما باشند.

پدر و مادر هر دو از دنیا رفته باشند.

زیر 18 سال باشند.

متاهل یا در یک رابطه قانونی یا زناشویی نباشند.

از سوی دیگر، ادارۀ مهاجرت می‌گوید در صورت وجود هر یک از موارد زیر نمی‌توانید اسپانسری این اعضای خانواده را برای مهاجرت به کانادا به عُهده بگیرید:

پدر و مادری داشته باشند که هنوز زنده است.

محل والدین آنها نامشخص باشد.

توسط والدین خود رها شده باشند.

آنها در حالی که یکی از والدینشان یا هر دو هنوز زنده هستند توسط شخص دیگری نگهداری شوند.

پدر و مادر آنها در زندان باشد.

خویشاوندان دیگر

به عنوان یک گزینه دیگر، می‌توانید از یکی از بستگان نسبی یا فرزندخوانده در هر سنی، تا زمانی که تمام شرایط زیر را داشته باشند، برای مهاجرت به کانادا حمایت کنید:

فرد اسپانسر کننده (به عنوان مثال، شهروند، یا مقیم دائم کانادا) خویشاوند زنده‌ای، مانند همسر، شریک زندگی، همسر آینده، فرزند، والدین، پدرکلان و مادرکلان، یا یک برادر/ خواهر/ برادرزاده/ خواهرزاده/ و نواسه یتیمی برای اسپانسر شدن نداشته باشد.

فرد اسپانسر کننده هیچ خویشاوندی ندارد که شهروند کانادا، مقیم دائم این کشور باشد.

اگر خویشاوندان مورد حمایت شما دارای همسر، شریک زندگی یا فرزندان تحت تکفلی هستند که می خواهند به کانادا بیایند، باید آنها را در همان درخواست اسپانسری بگنجانید.

چگونه باید درخواست داد؟

مراحل درخواست به عهده گرفتن اسپانسری دو مرحله دارد. شما برای اسپانسری از بستگان خود اقدام می‌کنید و آنها برای اقامت دائم اقدام می‌کنند. شما باید هر دو درخواست را همزمان به ادارۀ مهاجرت کانادا ارسال کنید.

ادارۀ مهاجرت کانادا دستورالعمل‌های زیر را در مورد نحوه تهیه و ارسال درخواست ارائه می‌دهد:

تأییدی بر اینکه شما و بستگانتان معیارهای واجد شرایط بودن را دارید.

مطالعۀ با دقت راهنمای برنامه

تمام اسناد و مدارک خواسته شده را در درخواست خود ارائه دهید. شما باید مدارکی مانند مدرک درآمد و امضای اظهارنامه‌های قانونی مانند تعهد به حمایت‌مالی از خویشاوندان خود را در بدو ورود به کانادا ارائه دهید.

صداقت در هنگام پاسخ دادن به همه سؤالات

پرداخت هزینه‌های مربوطه

حصول اطمینان از این که بستگان شما و خانواده نزدیک آنها (در صورت وجود) بررسی‌های بهداشتی و امنیتی لازم را انجام می‌دهند.

اشتراک گذاری

Leave a Reply