بورسیه های تحصیلی رایگان برای شهروندان افغانستان

بورسیه های تحصیلی رایگان برای شهروندان افغانستان

مژده به علاقه مندان علم و دانش
بورسیه های تحصیلی رایگان کشور آلمان برای شهروندان افغانستان.

برای خبرنگاران:

https://www.ecpmf.eu/support/journalists-in-residence/

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/en/scholarships/berlin-scholarship-program

برای فعالین حقوق بشر:

https://www.ifa.de/en/fundings/elisabeth-selbert-initiative/

برای متعلمین بین ۱۸ تا ۲۵ سال:

https://berlin.bard.edu/program-for-international-education-and-social-change/

برای محصلین:

https://berlin.bard.edu/academics/semester-and-one-year-programs/project-year/

برای محققین:

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/philipp-schwartz-initiative

برای افراد اکادمیک (اساتید دانشگاه، محقیقن ….) در معرض خطر:

https://www.scholarsatrisk.org/

اشتراک گذاری

Leave a Reply