سویدن چهارمین و افغانستان آخرین کشور دموکراتیک جهان شد

سویدن بر اساس شاخص دموکراسی که سالانه توسط “واحد بررسی اکونومیست” منتشر می‌شود ، در رتبه چهارم جهان قرار گرفت. کشور‌های برتر به ترتیب ناروی، نیوزلند و فنلند هستند. این شاخص که نتایج آن امروز منتشر شد، بیشترین کاهش دموکراسی را در جهان از سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که متاثر از پیامدهای همه‌گیری کرونا و حمایت فزاینده از اقتدارگرایی است.

بر اساس این شاخص، حدود ۴۵ درصد از جمعیت جهان در کشورهای دموکراتیک و ۶.۴ درصد از در دموکراسی کامل زندگی می کنند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در میان تمام مناطق تحت پوشش شاخص دموکراسی، «پایین‌ترین» رتبه‌ها را کسب کرده است.

بر اساس این شاخص، اکنون ۴۵.۷ درصد از جمعیت جهان، یعنی کمتر از نیمی، در دموکراسی زندگی می کنند. این آمار بیانگر کاهش قابل توجهی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ است که این رقم ۴۹.۴ درصد ثبت شده بود.

در مقابل، بیش از یک سوم جمعیت جهان تحت حکومت استبدادی زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آنها در چین هستند. در این گزارش آمده است: چین نه تنها دموکراتیک تر شده، بلکه ثروتمندتر نیز شده است.

ناردی، نیوزلند، فنلند، سویدن و ایسلند در صدر پنج رتبه اول این شاخص قرار گرفتند. کره شمالی، برمه، افغانستان، کنگو و آفریقای مرکزی در رتبه پنج کشور آخر قرار گرفتند. آخرین کشور در این لیست افغانستان است.

منبع اخبار سوئد

اشتراک گذاری

Leave a Reply