تغییرات بنیادی در قوانین مهاجرتی بدنبال توافق سیاسی اکثریت در پارلمان سویدن

روز یکشنبه گذشته پنج حزب پارلمان بر روی ۸ پیشنهاد جهت تغییر قوانین، از جمله قوانین مهاجرتی، به توافق رسیدند.
از آنجایی که یک اکثریت سیاسی در پشت این ۸ پیشنهاد ارائه شده قرار دارد اجرایی شدن آن که به صورت یک طرح پارلمانی تحت عنوان «ابتکار کمیسیون بیمه های اجتماعی‌» به دولت دیکته خواهد شد تضمینی است.

لغو پرداخت هر گونه کمک مالی از سوی کمون ها به افراد فاقد اقامت در سویدن و همچنین از بین بردن امکان تسلیم یک تقاضای جدید پناهندگی پس از ۴ سال برای پناهجویانی که یک بار به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته اند از جمله این پیشنهادات است.

این توافق میان پنج حزب مدرات، سنتر، دمکرات مسیحی، دمکرات های سوئد و لیبرال صورت گرفته است و جزئیات آن به شرح زیر است.

۱– لغو ممنوعیت تبادل اطلاعات بین ادارات دولتی. با اجرای این قانون همه ادارات دولتی امکان تبادل اطلاعات شهروندان در میان خود را خواهند یافت. این قانون با هدف جلوگیری از تقلبات مالیاتی و نیز سوء استفاده از سیستم رفاهی کشور وضع می شود.

۲– موظف شدن همه کارمندان کمون و ادارات به گزارش افراد فاقد اقامت به پلیس و اداره مهاجرت. کارمندان کمون ها و سایر ادارات دولتی به عنوان یک قاعده کلی موظف خواهند شد که در صورت برخورد با شخصی بدون مجوز اقامت، اداره مهاجرت و اداره پلیس را مطلع کنند.

۳- تست DNA به عنوان یک قانون اصلی در زمان مهاجرت بستگان افراد ساکن سویدن. زمانی که شخصی برای اجازه اقامت بر اساس یک رابطه بیولوژیکی (برای مثال فرزندان یا  پدر و مادر) تقاضا می کند تست DNA به عنوان یک قاعده کلی برای اثبات پیوند بیولوژیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. امروزه از تست DNA فقط در موارد خاصی استفاده می شود.

۴– وظیفه تماس با اداره مهاجرت برای پناهجویان. پناهجویان قانوناً موظف خواهند شد که به طور مرتب خود را به اداره مهاجرت معرفی کنند. هر متقاضی که به این تعهد خود عمل نکند، حق کمک هزینه روزانه و کمک هزینه مسکن ویژه پناهجویان را از دست خواهد داد.

۵– ابزارهای جدید برای نظارت بر خارجیان دارای تصمیم اخراج. خارجیانی که دارای تصمیم اخراج هستند و اخراجشان هنوز به مرحله اجرا در نیامده موظف به معرفی خود به صورت روزانه به اداره مهاجرت خواهند شد و استفاده از پابند الکترونیکی جهت در نظر گرفتن این افراد از سوی اداره مهاجرت ممکن خواهد شد.

۶– توقف پرداخت هر گونه کمک هزینه به افرادی که به طور غیرقانونی در سویدن بسر می برند. ممنوعیت قانونی برای کمون ها جهت ارائه حمایت مالی به افرادی که بدون مجوز قانونی در سویدن بسر می برند.

۷– افزایش شدید زمان تسلیم تقاضای جدید برای پناهجویانی که یک بار به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی گرفته اند به ۸ سال یا بیشتر. در حال حاضر این محدودیت چهار سال است.

۸– امضای موافقت نامه های پذیرش اتباع بیشتر با تعداد بیشتری از کشورهای مبداء. دولت موظف خواهد شد که با کشورهایی که متعهد به پذیرفتن شهروندان خود هستند، موافقت نامه های بیشتری امضاء کند.

منبع: استکهلمیان دات کام

اشتراک گذاری

Leave a Reply