کیسهای تکراری و کپی شده

دفاعیات شما در مصاحبه پناهندگی یک مسئله کاملا حقوقی و تخصصی است و به هیچ وجه نمیتواند مبتنی بر
.صرف تجربه باشد
تجربه یعنی آزمون و خطا یعنی یک کاری را خودما یا دیگران انجام دادیم و بعضا به اشتباه بودن آن پی بردیم و دیگر نخواهیم آن را تکرار کنیم.در صورتی که در شرایط فعلی در مصاحبه جای خطا وجود ندارد و نشانه آن
.صحبتی است که در مصاحبه به افراد میگویند
(این مصاحبه ممکن است اولین و آخرین فرصت شما برای دفاع از خود باشد)

تجربه مبتنی بر تکرار و کپی است اگر از صرف تجربه در تنظیم و ویرایش دفاعیات صحبت میکنیم یعنی درستی یک مسئله را با تکرار و تداوم و مشاهده متوجه شدیم و این شخص را به کپی برداری میکشاند و این امر بدیهی
.است چون تجربه شخص محدود است و ناچارا همان را تکرار میکند

همانطور که میدانید وقتی درخواست پناهندگی فرد رد میشود شخص را به نهادها و موسسات حقوقی جهت دفاع از حقوقش ارجاع میدهند.چرا؟؟

اگر دفاعیات مبتنی بر تجربه بود به شخص میگفتند بروید از کسانی که یکبار رد شدند و تجربه گرانی کسب کردند
.کمک بگیرید

:دفاعیات دوقسمت اساسی دارد
اثبات موقعیت خطر بر اساس کمبودها و نواقص قانونی کشور مبدا چنانچه نتوانسته حقوق اولیه و انسانی شخص
.را تامین کند مگر ممکن است بگوئیم دانستن قوانین الزامی نیست

معیارها و قوانین بین الملل جهت تطبیق دفاعیات با آن باز در این قسمت هم آشنایی و تسلط بر قوانین.مقاوله
.نامه ها.معاهدات.میثاق.کنوانسیونهای مختلف غیر قابل انکار است

همانطور که بارها تشریح کردم پناهندگی در یک کنوانسیون یا اعلامیه جهانی خلاصه نمیشود و فهمیدن و درک قوانین بین المللی برای شخصی که تحصیلات آکادمیک و تخصص ندارد بسیار سخت و اکثرا سطحی است. افراد غالبا شناختی از مفاهیم حقوقی مثل:ناسخ و منسوخ.عام و خاص.مفهوم و منطوق و ….در تفسیر و درک مواد
.قانونی ندارند که این مسائل جز بدیهیات علم حقوق در همه جای دنیا است

بعضی از عزیزان تصور درست و کاملی از قانون و علم حقوق ندارند مثلا از عناوینی مثل وکیل حقوقی و یا وکیل
.جزایی استفاده میکنند
اگر واقعا اشراف به قوانین با رجوع به اینترنت و بعضی کتب ممکن بود پس چرا در نظامهای حقوقی پیشرفته در دنیا داشتن وکیل برای مراجعه به دادگاه و برخی ادارات الزامی شده است؟

برای بررسی یک جرم یا واقعه و یا عمل حقوقی باید به مجموعه ای از قوانین و مقررات و رویه ها و منطق و فهم حقوقی و…مراجعه کرد. مثلا همه افراد با کیس مذهبی ادعای ارتداد دارند و به درستی نیز مرتد هستند.پس چرا نتوانستند اثبات کنند؟؟ غیر از این است که دفاعیات آنها بر اساس قوانین نبوده است؟

اشخاصی که تا دیروز دایم از این صحبت میکردند که دفاعیات شما باید بار حقوقی داشته باشد و بر اساس قوانین داخلی و بین المللی باشد
اگر نقش آگاهی از حق وحقوق و قوانین(چه داخلی و چه بین المللی) را انکار کنیم چه چیزی باقی میماند؟

به قول این عزیزان تجربه و در واقعیت: فیلمنامه و سناریو و قصه میماند

چنانچه در عمل وقتی دفاعیات عزیزانی که رد شده اند را مطالعه و بررسی میکنم به این مسئله پی میبرم که این عزیزان قصه و داستان غم انگیزی با مخلوطی از اتفاقات ناگوار دارند ولی سراسر ایراد و اشکال حقوقی در آن
.نهفته است و همین ایرادات و نبود منطق باعث ردی شده است

اشتراک گذاری

Leave a Reply